Ett fotografi är mer än bara en bild. Att fotografera är som att måla när man dokumenterar platser och händelser och letar upp motiv som känns spännande och som även blir intressanta på bild och är tilltalande till färg och form, perspektiv och horisont.

När jag Målar och startar upp ett konstverk har jag fått inspiration av någon situation i livet. Samtidigt som inspirationen växer får jag ofta lust att pröva något nytt. Det kan handla om teknik, färg, form och komposition  eller att pröva ett nytt underlag, textur att måla på. Det kan också handla om vad som händer i mötet mellan olika material. När jag väl kommit igång startar min nyfikenhet och denna nyfikenhet blir min drivkraft under det pågående projektet.

Motivet i verket växer fram och formas under arbetets gång.

Jag citerar Lennart Helsing som jag tycker beskriver känslan i allt skapande med hjälp av sin lilla humla.

”Humlan kan inte flyga, för vingarna är för små.
Den struntar i allt och flyger ändå.
Säg  mej du lilla humla
Hur går den där flykten till?
Men humlan den mumlar
och brumlar
Man kan allt man vill.”

Som att tänka nytt, vara nyfiken, och att ständigt söka nya lösningar och låta det oprövade och det okonventionella få ta plats. Att våga tro och lyssna på äldre och att stå för något även när det verkar konstigt. Att ha framtidshopp och att våga ifrågasätta sina förutfattade meningar.

Att låta konsten vara fri och låta själva konsten ta initiativet när det gäller att bryta ny mark. Verket har sin början i konstnärens fantasi men fullbordas av åskådaren.