Om Tomas Vestlund

Jag vill kommunicera med pensel och kamera

Konst är att låta tanken vara fri och att låta det man skapar styra och bryta ny mark. Början finns i konstnärens fantasi men själva verket fullbordas alltid av åskådaren.

Jag har tillbringat största delen av mitt liv på Lidingö och i Stockholms skärgård samt i Dalarna närmare bestämt i Svärdsjö-Enviken. Jag kom tidigt i kontakt med konstnärslivet eftersom både min mamma och pappa hade kusiner som var verksamma konstnärer.

Min släkt kommer från Dalarna där jag kom att lära mig spela fiol och gitarr och som på den tiden (70-talet) var vanligt bland ungdomarna, Jag började gå på spelmansstämmor (Musik runt Siljan) och besökte även Carl Larsons hem i Sundborn. Där finns Galleri Kvarnen som brukade ha utställningar med olika konstnärer. Jag blev väldigt intresserad av måleri och började själv måla. Först med oljefärger sedan med akryl och på senare år även med akvarell. Intresset för fotografering har alltid funnits med.

Eftersom jag också alltid varit teknikintresserad gick jag efter gymnasiet till KTH där jag studerade till civilingenjör. Hela mitt yrkesliv har jag varit verksam inom byggbranschen och jag har haft musik och konst som mina stora fritidsintressen. Och de senaste två åren har jag gått på Gerlesborgsskolan konstnärliga grundutbildning i Bohuslän